Bokföringshjälp, moms- och skattedeklarationer

 

För att uppnå sina mål måste man fokusera och därutöver vila...

WE Redovisning sköter genom enkla standardiserade rutiner din löpande bokföring snabbt och effektivt. Du kan du alltid förutse kostnaden och du kan få möjligheten att själv överblicka din bokföring på Internet, när du vill.

Du samlar ihop bokföringsmaterial; verifikationer, banktransaktionslista, faktura- och löneunderlag etc. och sänder dem till oss eller lämnar dem personligen. Du väljer själv hur ofta du vill ha bokföringen gjord, månadsvis eller var tredje månad.

Vi tillhandahåller bokföringshjälp så som du vill ha den och du behöver inte tänka mer på det ! Vi skickar ekonomirapporten till dig och gör bokföringen tillgänglig för dig på Internet. Vi fyller även i och skickar in moms- och ev. arbetsgivardeklarationer till skatteverket, i de fall det är aktuellt.

Vi för löpande samtal om situationen och för framtida utveckling finns möjligheten att träffas ett par gånger per år. Då vi samtalar kring investeringar, skatteplanering, pensionsförsäkringar etc.

Vi vill göra ditt företagarliv så bekvämt och enkelt som möjligt !

Prisexempel
För ett litet företag (15 verifikat per månad ) behöver vi ca 1 timme per månad för bokföringshjälp, dvs ca 575 kr per månad.

 

Namn  
E-post  
Meddelande  

Kontakta oss